Odkrywanie Talentów w Edukacji

 

Korzyści kursu

Przechodząc kurs nauczysz się:

– rozumieć talenty jako indywidualne predyspozycje, które posiada każdy z nas

rozpoznawać talenty w sobie i osobach, z którymi pracujesz

– poznasz konkretne metody odkrywania talentów do wykorzystywania zarówno wśród małych dzieci, jak i wśród młodzieży i dorosłych

– poznane metody będzie mógł zastosować zarówno w pracy z grupą (np. w klasie) jak i w pracy indywidualnej

– poznasz sposoby wykorzystywania wiedzy o posiadanych talentach w planowaniu przyszłości i indywidualizacji edukacji

realizowane przez Ciebie działania edukacyjne będą skuteczniejsze, ponieważ będą lepiej dostosowane do indywidualnych predyspozycji uczniów i uczestników szkoleń

– otrzymasz bestsellerowy zbiór ćwiczeń do odkrywania talentów i planowania przyszłości „Do czego jestem stworzony?” o wartości 37 zł

Efekty kształcenia  – Nabycie wiedzy dotyczącej postrzegania talentów jako szerokorozumianych predyspozycji osobistych, które posiada każdy człowiek.

– Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących odkrywania talentów wśród ludzi, z którymi pracujemy.

– Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących wykorzystywania talentów w edukacji.

Treść i plan kursu Wprowadzenie

– Cele szkoleniowe

– Każdy ma talenty

– Nauczyciel – odkrywca i realizator talentów

Co rozumiemy pod pojęciem talentów?

– Wiedza i umiejętności

– Cechy charakteru

– To jak lubimy funkcjonować

– Życiowe doświadczenia

– Motywy i wartości, którymi żyjemy

– Szczególne predyspozycje

– Marzenia i pragnienia

Jak odkrywać talenty?

– Obserwacja

– Metody samoopisu

– Metody samoopisu w grupie

Jak wykorzystywać talenty?

– Talenty w edukacji

– Talenty w podziale zadań

– Talenty w doradztwie zawodowym

– Co chciałbym w życiu robić?

Bibliografia

Źródła ilustracji

Materiały kursowe

– Zbiór ćwiczeń do odkrywania talentów i planowania przyszłości – „Do czego jestem stworzony?” oraz karty ćwiczeń do tego zbioru – zobacz szczegółowy opis materiału

– Prezentacja pptx z zegarem do wykorzystania przy omawianiu ćwiczeń

– Arkusz obserwacyjny talnetów dziecka (pdf, docx)

– Prezentacja streszczająca wiedzę dotyczącą talentów do pokazania uczniom i uczestnikom szkoleń (pdf, pptx)


WRÓĆ